Do You Speak Heblish ?

10951891_1536811319919893_1678486430_n

יופיה של השפה העברית הולך ומתגלה בעודנו לומדים יותר, מבינים יותר, מרגישים יותר שאינה יותר קשה או יותר קלה, פחות קשה או פחות קלה מכל שפה אחרת. לעמוד בשילוב ידיים ולטעון שלא מסוגל, שיש גבול וכ”ד זהו תירוץ בו נתקעים ונלכדים המון עולים חדשים, כולל אותי, הממשיכים לחיות בתסכול, בבדידות ובניכור בשולי החברה הישראלית לאורך שנים רבות.